ШЧФРХвбп ЯЮ СЫРУЮбЫЮТХЭШо ТлбЮЪЮЯаХЮбТпйХЭЭХЩиХУЮ ЬШваЮЯЮЫШвР вЮСЮЫмбЪЮУЮ Ш воЬХЭбЪЮУЮ ФШЬШваШп
[an error occurred while processing this directive]

Й4 2010 у.         

Ях№хщђш т №рчфхы [Фюъѓьхэђћ]

Ярёѕрыќэюх яюёырэшх Р№ѕшхяшёъюяр вюсюыќёъюую ш вўьхэёъюую Фшьшђ№шџ ярёђћ№џь, ьюэрјхёђтѓўљшь ш тёхь тх№эћь їрфрь вюсюыќёъю-вўьхэёъющ хяр№ѕшш аѓёёъющ Я№ртюёыртэющ жх№ътш

Тючыўсыхээћх ю Уюёяюфх юђіћ, с№рђќџ ш ёхёђ№ћ!

еаШбвЮб ТЮбЪаХбХ !

нђш №рфюёђэћх ёыютр ярёѕрыќэюую я№штхђёђтшџ, ях№хфртрхьћх шч ѓёђ т ѓёђр ьшыышюэрьш тх№ѓўљшѕ, чтѓїрђ ёхуюфэџ яютёўфѓ. Т §ђш ётџђћх фэш ърцфћщ ѕ№шёђшрэшэ ьюцхђ юљѓђшђќ фћѕрэшх №рфюёђш цшчэш – цшчэш т ёюўчх ё Тюёъ№хёјшь Уюёяюфюь. Т ях№шюф ьшэѓтјхую Тхышъюую яюёђр ьћ їх№хч тючфх№црэшх, яюърџэшх ш ьюышђтћ ёђ№хьшышёќ я№шсышчшђќёџ ъю е№шёђѓ ш я№шюсљшђќёџ Хую яюфтшуѓ ъ№юђюёђш, ёьш№хэшџ, ђх№яхэшџ ш ёярёшђхыќэћь ъ№хёђэћь ёђ№рфрэшџь, р їх№хч §ђю ёђрђќ ш ёюѓїрёђэшърьш Хую ётхђыюую Тюёъ№хёхэшџ.

Хёыш эрјш я№р№юфшђхыш я№юџтшыш эхтючфх№црэшх ш тъѓёшыш чря№хђэћщ яыюф, эр№ѓјшыш чряютхфќ Сюцшў ш тёђрыш эр яѓђќ у№хѕр, ђю ьћ їх№хч тючфх№црэшх, їх№хч шёяюыэхэшх сырующ фыџ їхыютхър тюыш Сюцшхщ т яюърџэшш ш юїшљхэшш юђ у№хѕют тюёёђрэртыштрхь ёюўч ё Сюуюь.

Яюфышээрџ ярёѕрыќэрџ №рфюёђќ фюёђѓяэр ышјќ ёх№фіѓ, юїшљхээюьѓ юђ ую№фћэш ш у№хѕютэюую §уюшчьр. Яюїђш фтх ђћёџїш ыхђ эрчрф е№шёђюё тюёъ№хё ш юђъ№ћы эрь яѓђќ ёярёхэшџ, ш ђхях№ќ ьћ фюыцэћ ёфхырђќ тёх тючьюцэюх, їђюсћ я№шэџђќ §ђюђ тхышъшщ фр№ шёъѓяыхэшџ ш юётюсюфшђќёџ юђ №рсёђтр у№хѕѓ.

Я№хяюфюсэћщ дхюфю№ бђѓфшђ ѓїшђ, їђю фыџ ђхѕ, ъђю ѓфрышыёџ юђ ёътх№эћ у№хѕр ш яю№юър ш ёюѕ№рэшы эхюёътх№эхээћьш фѓјѓ ш ђхыю, ётхђ е№шёђютр тюёъ№хёхэшџ ёшџхђ ърцфћщ фхэќ. Эхфр№юь тхышъшщ №ѓёёъшщ яюфтшцэшъ я№хяюфюсэћщ бх№рєшь бр№ютёъшщ я№штхђёђтютры тёхѕ я№шѕюфџљшѕ ъ эхьѓ ёыютрьш: Ће№шёђюё Тюёъ№хёх, №рфюёђќ ьюџ!Л. Чр ётџђюёђќ цшчэш юэ сћы ѓфюёђюхэ яюёђюџээю юљѓљрђќ ярёѕрыќэѓў №рфюёђќ т ётюхь ёх№фіх. Р ёхуюфэџ §ђюђ фр№ Уюёяюфќ фрхђ ърцфюьѓ ё тх№ющ ш эрфхцфющ я№шѕюфџљхьѓ т ѕ№рь, ърцфћщ эћэх ѓэхёхђ ё ёюсющ фр№ Ыўстш е№шёђютющ ш їѓтёђтю №рфюёђш юђ я№шъюёэютхэшџ Сюцхёђтхээющ Сыруюфрђш. вхях№ќ юђ ёрьюую їхыютхър чртшёшђ, ёюѕ№рэшђ ыш юэ т ётюхь ёх№фіх §ђюђ фр№ Ыўстш е№шёђютющ ш §ђю їѓтёџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ